Doelstellingen

Doelstellingen

van de Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen

De Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen (VVAH) zet zich in voor de verloskundige zorgverlening door de huisarts in de ruimste zin. De VVAH behartigt de belangen van verloskundig actieve huisartsen en bevordert de wetenschappelijke basis van het vak.

Dit doet de VVAH door:

 • het stimuleren van scholing en nascholing van huisartsen op het gebied van de verloskunde;
 • het organiseren van activiteiten op het gebied van kwaliteitsbewaking;
 • het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, om het verloskundig handelen van huisartsen te onderbouwen;
 • het onderhouden van contacten met de Landelijke Huisartsen Vereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap;
 • het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende disciplines die zich met verloskundige zorg bezighouden.

Belangrijke onderwerpen voor de komende tijd

 • Communicatie naar de leden via e-mail nieuwsbrieven
 • Opzetten en ondersteunen van landelijke perinatale audit
 • Via de website mogelijkheid van verloskundige registratie, waarbij de nodige gegevens aan het eind van het jaar automatisch naar de LVR-H gaan
 • Register voor verloskundig actieve huisartsen onder de aandacht brengen
 • Voldoende geaccrediteerde nascholing op verloskunde gebied voor huisartsen/samenwerking met KNOV
 • Preconceptie counseling, een zaak voor iedere huisarts
 • Vervolgen invoering en deskundigheidsbevordering van de uitgebreide hielprik
 • Meedenken in ontwikkeling van richtlijnen