Home

Home

De Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen (VVAH) zet zich in voor de verloskundige zorgverlening door de huisarts in de ruimste zin. De VVAH behartigt de belangen van verloskundig actieve huisartsen en bevordert de wetenschappelijke basis van het vak.

Doelstellingen

  • Nieuwe website
    De VVAH had voorheen een website via de LHV op https://vvah.lhv.nl/. Vanwege het moeizaam kunnen actualiseren en de wens om een website te behouden ten aanzien van communicatie buiten HAweb om, is besloten deze nieuwe website te ontwerpen. Hieraan verbonden is ook een betere mail-optie, waardoor wij sneller in staat … Lees meer
Kalender-VVAH
Geen Evenementen